Type to search

enEquip

Política de privacitat

1. QUI EL RESPONSABLE DE TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Raó social : ENEQUIP SERVEIS INTEGRALS, S.L.

CIF: B-07411598

Adreça Postal: Carrer Calçat, nº6 1º piso, Edificio Toledo, de Palma de Mallorca (07011)

Contacte Delegat de Protecció de dades (DPD) : rgpd-enequip@enequip.es

2. AMB QUINA FINALITAT I SOTA QUE BASE LEGITIMADORA TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

Les dades recollides a través del lloc web seran tractades per a les següents finalitats:

Gestionar la petició realitzada a través del lloc web, ja sigui a través de formulari de contacte o bé a través d’una petició per correu electrònic. La base legal per a aquest tractament és el seu consentiment exprés, que s’entendrà atorgat quan enviï aquest formulari amb les seves dades, o bé contacti amb nosaltres per correu electrònic.

3. QUANT TEMPS CONSERVEM LES SEVES DADES?

Els terminis de conservació de les seves dades es determinen d’acord amb el compliment amb la legislació vigent, reglament i exigències normatives aplicables i, en qualsevol cas:

  • Usuaris que remeten sol·licituds o consultes: el temps necessari per atendre-les.

4. A QUINS DESTINATARIS PODREM COMUNICAR LES SEVES DADES?

Amb caràcter general, les seves dades no seran comunicats a tercers excepte en què es deriva d’una obligació legal.

Els proveïdors que presten els seus serveis (allotjament, plataformes, programari) podran accedir a les seves dades per a poder dur a terme l’Encàrrec de Tractament. Com a norma els seus servidors han d’estar situats en l’Espai Econòmic Europeu i, si no fos així, sempre ens assegurem que aquests proveïdors estan situats en països amb un nivell de protecció adequat o ofereixen garanties de compliment de la normativa europea en matèria de protecció de dades, i en particular, el RGPD.

Addicionalment, l’informem que la nostra empresa té presència en diferents mitjans o xarxes socials, com ara Facebook, Twitter, YouTube o Linkedin. En la nostra web podrà trobar connectors als nostres perfils corporatius en aquestes xarxes socials, si bé, en fer clic en aquests botons, serà conduït a entorns externs a la nostra web.

Li recomanem conèixer les polítiques de privacitat d’aquests mitjans o xarxes socials en llaures a evitar compartir informació no desitjada. Disposa de les configuracions de privacitat i gestió del compte en les xarxes socials per a gestionar les preferències de privacitat, identitat, publicitat i altres extrems afectes.

5. COM ES PROTEGEIXEN LES SEVES DADES PERSONALS?

Ens comprometem a mantenir assegurances les seves dades personals, adoptant totes les precaucions raonables per a fer-ho. Implementem totes les mesures organitzatives i tècniques necessàries d’acord amb la normativa vigent contra qualsevol accés no autoritzat i modificació, divulgació, pèrdua o destrucció. Exigim i imposem contractualment als proveïdors de serveis el mateix nivell de seguretat.

6. EXERCICI DE DRETS

Pot sol·licitar confirmació sobre si les seves dades personals estan sent tractats i, en cas afirmatiu, accedir a aquests. També, pots sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals es van recollir.

En determinades circumstàncies, és possible sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici d’accions o la defensa de reclamacions.

Finalment, quan sigui procedent, es podrà exercitar el dret de portabilitat per a obtenir les dades en format electrònic o que es transmetin els mateixos a una altra entitat.

Per a exercitar els citats drets, haurà de dirigir un escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic indicada en l’encapçalat d’aquesta política.

En cas que l’exercici del dret s’exerciti a través d’un mitjà no registrat prèviament en la nostra base de dades (per exemple, des d’una adreça de correu electrònic diferent a la que vas facilitar inicialment), i en cas que existeixin dubtes raonables sobre la identitat del titular, serà necessari que acrediti la mateixa a través d’un mecanisme legalment vàlid.

Per a ajudar-nos a tramitar la teva sol·licitud, li preguem que indiqui en l’assumpte “Exercici de Drets Usuaris Web Protecció de Dades”.

Finalment, t’informem que si considera que un fet pot suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, pots dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant el mitjà anteriorment indicat, sense perjudici del seu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades personals.