Type to search

Qui som

Prevenció i Seguretat

Posar les persones al centre del projecte

El nostre compromís amb la prevenció de riscos laborals (PRL) va més enllà de l’exigida legalment. Neix des del convenciment de posar les persones al centre del projecte i garantir la seva seguretat.

Vetllam per una correcta detecció i avaluació dels riscos de cada lloc de treball, inclosos aquells que es poden produir durant el desenvolupament de la feina en àmbits domiciliaris; per la formació continuada dels treballadors i treballadores en aquesta matèria; per l’adopció de mesures de prevenció efectives; i pel seguiment de les condicions en què es desenvolupen els serveis, donant la importància que es mereixen les condicions ergonòmiques i els aspectes psicosocials de l’entorn de treball.

Certificat d’empresa auditada R.D 39/1997

Certificació ISO 45001