Type to search

Serveis Socials

Programes Socioeducatius i Psicosocials

Dissenyam programes per a joves, des d’un vessant social i educatiu

Treballam per a la capacitació i inserció dels joves en un entorn sociolaboral. Valoram els condicionants i necessitats de cada persona per a acompanyar-la adequadament en aquest objectiu. Treballam enEquip amb professionals amb àmplia experiència en escoltar i guiar les persones més joves.

Facilitam la integració social i laboral a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat. Treballam enEquip amb professionals de la psicologia, l’educació social i la capacitació laboral, entre d’altres, per a definir rutes de desenvolupament personal i de millora social.

Creim en la importància de generar un clima de confiança, de suport emocional i de foment de l’apoderament personal, per a facilitar l’assoliment dels objectius. Fem costat a les persones i els hi facilitemfacilitam camins cap a la qualitat de vida.

Gestionam espais d’acollida als menors i a les persones adultes provinents de situacions familiars difícils, de violència domèstica o d’altres situacions que fan recomanable l’estada en un entorn segur i de confiança.

Vetllam per crear un ambient de respecte, de socialització i de participació, enEquip, on tothom pugui contribuir a les dinàmiques de funcionament diari dels centres.

Centres
Servei Socioeducatiu Llucmajor

null

Gestió de Centres Residencials

null

Gestió de Centres de Dia

null

Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)

null

Serveis d’Atenció a les Dones