Type to search

Serveis Socials

Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)

Vetllam pel benestar de les persones grans i en situació de dependència

Acompanyam els seus projectes de vida i promovent la seva autonomia dins dels seus domicilis i barris. Ens comprometem en la lluita contra la soledat no desitjada i en fer xarxa amb l’entorn social de les persones usuàries.

Entenem el servei d’atenció domiciliària des de diversos aspectes: l’assistencial, el de suport emocional, el de foment de la participació social, l’informatiu sobre recursos disponibles per a les diverses necessitats…

Basam la forma d’actuar dels nostres equips en l’Atenció Centrada a la Persona (ACP). Respectam les decisions i preferències de cada persona a l’hora de definir el servei d’acompanyament. Treballam perquè les persones usuàries puguin assolir els seus objectius vitals, proporcionant un entorn de seguretat i benestar.

Centres
SAD Alcúdia
SAD Llucmajor
SAD Campos

null

Gestió de Centres Residencials

null

Gestió de Centres de Dia

null

Serveis d’Atenció a les Dones

null

Programes Socioeducatius i Psicosocials