Type to search

Qui som

Pla d’Igualtat

Igualtat efectiva d’homes i dones

Des d’enEquip hem desenvolupat un pla d’igualtat, a partir d’una diagnosi de situació, on s’estableix el nostre compromís i les línies d’actuació per a garantir la igualtat efectiva entre totes les persones que formam part d’aquest projecte.

El pla d’igualtat és el marc que vetlla pel respecte i no discriminació de cap persona dins l’organització, per raons de gènere, origen, opinió, religió, edat o orientació sexual. Així com per l’assoliment de la igualtat de condicions per a tothom, independentment de les seves condicions i circumstàncies personals.

Comptam així amb la implantació de mecanismes i protocols de detecció i investigació de qualsevol tipus de discriminació o assetjament.

Existència de protocols

Disposam d’un protocol d’actuació en cas d’assetjament laboral i d’un protocol d’actuació en casos d’assetjament sexual i per raó de gènere.

Si són del vostre interès, o bé heu de notificar una incidència al Departament d’Igualtat, podeu fer-ho a través de canalprotocol@enequip.es , o també podeu accedir via software de gestió d’incidències: EthicsPoint -Plataforma Navex-,mitjançant el codi QR següent.

Codi-QR-per-protocols-igualtat