Type to search

Qui som

Projecte Sociomedioambiental

Des d’enEquip contribuïm a la millora social

Som una empresa compromesa amb el nostre entorn més proper a nivell social i mediambiental.

Compartim projectes amb entitats locals que treballen per l’ocupació i per la integració social de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Des d’enEquip contribuïm a la millora social, mitjançant convenis de col·laboració amb programes i projectes, desenvolupats a les Illes Balears, que contribueixen a fer unes illes més igualitàries, inclusives i dignes.

De la mateixa manera, volem destacar que disposam del Centre Especial d’Ocupació, Integra MGSI CEO Illes Balears, el qual té per finalitat el construir una societat més justa i cohesionada:

    • Afavorint la integració de persones amb discapacitat a un mercat laboral normalitzat
    • Garantint la seva autonomia personal i la seva estabilitat econòmica.

Per aconseguir aquest objectiu, Integra treballa amb estreta col·laboració amb associacions de persones amb discapacitat (INSERTA, UNAC, FUNDOSA…), amb el SOIB, Comunitat Autònoma, ajuntaments i altres tants organismes tant públics com privats d’on provenen els seus treballadors.

El compromís de la nostra organització envers el benestar i la qualitat de vida de totes les persones que formen part d’aquest projecte es materialitza un una sèrie d’accions encaminades a garantir el confort en cada un dels llocs de treball:

    • Racionalitzant les càrregues de treball
    • Promovent el treball en centres propers a la residència
    • Fomentant la flexibilitat horària i el teletreball.

Prova d’aquest compromís és la certificació en Conciliació en base a la norma EFR 1000-1, de la qual estam en disposició.

En matèria mediambiental, l’estima de la nostra organització cap a un medi fràgil i aïllat del continent, orienta cada una de les nostres tasques i activitats cap a la sostenibilitat, l’optimització i la reducció de malbarataments de recursos materials, contribuint al benestar de futures generacions.

Prova d’aquest compromís és la disposició de la certificació ISO 14001, així com la norma ISO 14064-1:2006 de petjada de carboni.

 

Certificació 14001