Type to search

enEquip

Integritat i conducta

A ENEQUIP donem suport a tota la nostra activitat en una cultura corporativa que va més enllà del compliment estricte de la Llei. Es tracta d’una manera d’actuar que articula la relació amb tots els nostres grups d’interès, als quals també exigim un comportament exemplar per contribuir conjuntament, i de manera sostenible, al progrés econòmic i social.

Per fer-ho, a ENEQUIP disposem d’un Codi Ètic que recull els nostres principis, valors, normes generals de conducta i principis d’actuació exigibles a tots els membres de la companyia.

Amb l’objectiu de corroborar que tots els integrants de ENEQUIP s’adapten a aquestes pautes, hem habilitat un Canal Ètic on els diferents grups amb els quals interactuem (treballadors, clients, proveïdors, etc.) poden comunicar les seves denúncies sobre un comportament determinat o els seus dubtes sobre el nostre sistema de compliment.

Canal Ètic

A ENEQUIP hem pres les decisions necessàries per a la implantació efectiva d’un Sistema de Compliment (Compliance) que garanteix que actuem d’acord amb la legislació vigent i, a més, d’acord a una conducta ètica. El nostre Canal Ètic es configura com una de les principals eines d’aquest sistema de compliment.

L’objectiu d’aquest canal és rebre i tramitar eficaçment les comunicacions relacionades amb els comportaments que, en essència, vulneren els principis que s’inclouen en el nostre Codi Ètic.

Per facilitar-ne el coneixement i l’ús, posem la nostra Política de Funcionament del Canal Ètic a la disposició de qualsevol persona que pretengui informar de bona fe d’una possible infracció en un context professional amb ENEQUIP.

La informació que ens proporcioni es gestionarà de forma totalment confidencial i anònima —si així ho –vol—. Té el nostre compromís que els seus comentaris es tindran en compte.

Recordi que aquest canal no és la via idònia per a la gestió de queixes i reclamacions relacionades, per exemple, amb la qualitat del servei o amb aspectes particulars d’àmbit laboral, el tractament del qual s’ha de fer de manera diferenciada i, per fer-ho, recomanem que accedeixi a l’apartat “Contacte” d’aquest web o que s’adreci a les corresponents delegacions de la companyia.

De què es pot informar a través del Canal Ètic?

Informació sobre infraccions o incompliments en un sentit ampli, és a dir, sospites raonables, infraccions reals o potencials, que s’hagin produït o que sigui probable que es produeixin. La informació s’ha de presentar sempre de bona fe i amb el major grau de detall i evidències possibles.

A títol il·lustratiu, i sens perjudici del contingut de la Política de Funcionament del Canal Ètic, a continuació  es ressenyen algunes de les possibles temàtiques objecte de comunicació:

 • Casos de suborn i corrupció.
 • Conductes que atemptin contra la salut i la seguretat en el treball.
 • Conflictes d’interessos en qualsevol acció relacionada amb el desenvolupament professional.
 • Conductes discriminatòries.
 • L’assetjament sexual i laboral.
 • Fraus interns.
 • Supòsits de competència deslleial.
 • Incompliments en matèria de defensa de la competència.
 • Conductes que atemptin contra la salut i seguretat dels nostres usuaris.
 • D’altres.

Quins canals hi ha per comunicar una possible conducta irregular?

Sens perjudici d’altres canals que es recullen a la Política de Funcionament del Canal Ètic, recomanem que transmeti la informació, per la seva major seguretat i confidencialitat, així com per la possibilitat de la seva presentació anònima —si així ho vol—, a través del canal digital Ethicspoint, del nostre proveïdor Navex Global.

Pot accedir a aquest canal digital fent clic AQUÍ.

Així mateix, té a la seva disposició, durant les 24 hores dels 7 dies de la setmana, els següents números de telèfon que formen part del canal Ethicspoint, del nostre proveïdor Navex Global:

 

País Telèfon
Espanya 900 876 439
Regne Unit 0800 048 5851
Portugal 800 181 376

 

Qui tractarà la informació que s’hagi aportat?

És important que conegui que la informació aportada, incloses les dades de caràcter personal recollides en el context d’una denúncia, podran ser tractades o comunicades a les següents parts quan escaigui:

 • Navex Global, el tercer independent que, com a encarregat del tractament, gestiona els canals de denúncia digitals o els anomenats alternatius.
 • Membres de la Unitat Tècnica de Compliment de ENEQUIP, així com del Comitè de Compliance (Òrgan de Compliment) de la companyia.
 • Representants autoritzats de la companyia que intervinguin en la investigació, si la naturalesa o l’abast dels fets denunciats en requereix la participació.
 • Qualsevol investigador, assessor o conseller extern que hagi estat contractat per donar suport a la companyia en l’avaluació de la notificació, en la recerca de l’assumpte o per assessorar a l’organització sobre temes relacionats amb aquestes qüestions.
 • La policia o altres autoritats reguladores o d’aplicació de la Llei.

S’anima, a totes les parts interessades, a presentar informació relacionada amb possibles infraccions del nostre Codi Ètic, així com a sol·licitar orientació relacionada amb les polítiques, que a continuació té a la seva disposició. Agraïm per endavant la seva inestimable col·laboració.

Si us plau, no s’oblidi de llegir la nostra Política de Privacitat del Canal Ètic. També disposa d’informació relativa a la protecció de dades en la mateixa Política de Funcionament del Canal Ètic.

Descàrregues

null

Codi Ètic

null

Política de Prevenció de Riscos Penals i Antisuborn

null

Principis Rectors

null

Política de funcionament del Canal Ètic

null

Compliment en matèria de competència