Type to search

Serveis Socials

Gestió de Centres Residencials

Fomentam unes condicions de vida amb els millors estàndards de qualitat a les residències per a les persones grans

Aportam experiència i confiança en la gestió de centres. Treballam enEquip amb professionals sanitaris i assistencials, des de l’òptica de l’ètica de la cura i de l’Atenció Centrada a la Persona (ACP).

Fomentam els espais de participació i els estils de vida saludables, especialment quant a l’alimentació i el manteniment d’una vida activa.

Centres
Residència de Campos
Residència de Pollença

null

Gestió de Centres de Dia

null

Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD)

null

Serveis d’Atenció a les Dones

null

Programes Socioeducatius i Psicosocials