Type to search

Serveis Tècnics

Neteja d’Instal·lacions Esportives

Contribuïm a la qualitat de les instal·lacions esportives

Contribuïm a la qualitat de les instal·lacions esportives i al benestar de les persones usuàries des de la neteja especialitzada.

Gestionam aquest servei adaptant-lo a l’agenda d’activitats i a les característiques de cada centre esportiu.

Vetllam per la higiene i la desinfecció, amb protocols creats ad-hoc per les diferents tipologies de centres.

Centres
Palma Arena
IME Palma

enEquip serveis de neteja sociosanitària i hospitalària a Balears

Neteja de Centres Educatius

Limpieza hospitalaria

Neteja Sociosanitària i Hospitalària

null

Neteja d'Edificis

null

Neteja especialitzada d'Hotels