Type to search

Serveis Educatius

Escoles d’infants de Manacor

Promovem l’experimentació i la descoberta del món des de la primera infància

Creiem en la metodologia activa i participativa, que permet als infants desenvolupar les seves habilitats i coneixements a partir del joc lliure, la descoberta de l’entorn i la seguretat en un ambient afectiu, natural i motivador.

Ho fem enEquip, integrant a tota la comunitat educativa: els infants, les famílies, i les educadores i educadors, en el projecte socioeducatiu de cada escoleta, fomentant la seva participació per a definir la línia pedagògica a seguir i fent camí cap a un projecte comú.

Els objectius pedagògics es treballen en funció de l’edat, tenint en compte que cada infant té el seu propi ritme evolutiu i que s’ha de respectar en tot moment el seu creixement i el seu estat afectiu individual, entenent que el desenvolupament de l’infant és un procés global que té lloc dins un grup on es realitza la seva socialització.

 

Com treballem?

Les nostres Escoles d’Infants són un servei educatiu per a la primera infància que tenen com a objectiu el desenvolupament integral de la seva personalitat, en un ambient adequat a les seves necessitats i en contacte amb altres infants.

ENEQUIP assumeix la gestió integral del centre educatiu oferint no només un servei educatiu obert i flexible, sinó també els serveis de cuina i neteja de les escoles infantils amb la finalitat d’oferir un servei educatiu complet de qualitat i donar resposta a totes les necessitats educatives.

ACOMPANYAMENT

El docent és un adult que observa, escolta de manera activa i acompanya des del respecte els diferents processos d’aprenentatge, fomentant el seu desenvolupament a través dels seus propis interessos i respectant el seu ritme d’aprenentatge.

EXPERIÈNCIES

La primera infància és l’etapa més important on les experiències viscudes marcaran la seva personalitat i a través d’aquestes es formarà el caràcter de l’infant. Som molt conscients d’aquest fet i per aquest motiu treballem per garantir un aprenentatge global de la personalitat.

COM HO FEIM?

Oferim espais de joc on l’objectiu és que l’infant aprengui de forma vivencial, fomentant l’aprenentatge significatiu on es desenvolupa l’autonomia, el sentiment de seguretat, les relacions amb els altres, expressió dels seus sentiments, descobriment del seu propi cos i el propi desenvolupament en el seu entorn. Tot això envoltat d’un ambient respectuós, càlid i tranquil amb un adult disponible.

ALIMENTACIÓ

A les nostres escoles infantils tenim clar que l’alimentació forma part de l’educació. Treballem per oferir una alimentació conscient, on oferim un menú supervisat per una nutricionista i el qual garanteix la seguretat alimentària dels nostres infants en la seva estada a l’escola.

Els nostres principals trets d’identitat són:

-El vincle com a eix essencial de la nostra filosofia.

-La socialització a partir de les relacions per construir-se com a persona.

-El treball de l’expressió i emoció on l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge.

-Fomentar activitats de vida quotidiana en un ambient educatiu on es potenciï l’autonomia i l’experiència a partir de les pròpies vivències.

-Creació d’espais i materials que fomenten la creativitat dels més petits.

-Ambients d’experimentació i descoberta a una escola infantil que pretén donar resposta als interessos dels nostres alumnes a partir dels sentits.

 

Certificacions i segells de qualitat

  • 9001 Qualitat
  • 14001 Medi Ambient
  • Certificat Medi Ambient d´acord amb el requisit de la norma ISO 14064-1:2006 emissió CO₂
  • OSHAS Prevenció de Riscos Laborals
  • EFR Entitat Familiarment Responsable
  • Certificat de protocols d’actuació enfront del COVID-19

Centres
Escola d’Infants Municipal “Nins i Nines”, Manacor
Adreça: c. de Solimà 14, Manacor.
Correu electrònic: eininsinines@enequip.es
Telèfon: 971550225
Escola d’Infants Municipal “Son Boga”, Manacor
Adreça: c. de Son Boga, 4. 07500 Manacor
Correu electrònic: eisonboga@enequip.es
Telèfon: 971846353