Type to search

Les cures a persones majors i/o dependents, una professió amb moltes oportunitats.

10 de maig de 2022

El treball de l’auxiliar de cures consisteix en prestar l’atenció necessària perquè les persones amb cert grau de dependència puguin portar una vida el més autònoma possible. Aquestes persones professionals presten cures bàsiques relacionades amb l’alimentació, la higiene personal o la mobilitat, i col·laboren amb altres professionals dels equips dels que formen part.

Una de les grans oportunitats d’ocupació que existeixen en aquest moment.

La nostra tendència demogràfica, suposarà un augment en la demanda de futures persones professionals qualificades i preparades per atendre-les. Cal destacar que, aquesta professió precisa no únicament d’habilitats tècniques-professionals, sinó també de socials. L’empatia i la compressió són essencials en l’acompanyament diari de les persones.

L’atenció a domicili, un acompanyament indispensable.

En el cas del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), el perfil de l’auxiliar de cures contribueix a la integració i permanència de les persones en el seu entorn habitual, mitjançant l’adequada intervenció i suport de tipus personal, educatiu i assistencial.
Aquesta professió essencial, comporta un enorme grau de satisfacció entre els i les professionals, que veuen com la seva feina genera un gran benefici en les persones a les que acompanyen i atenent en el seu dia a dia.

Atenció personalitzada als centres de dia i residencials.

Les cures estan dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment de l’autonomia personal, especialment en els centres residencials i centres de dia, on prevenir i demorar el deteriorament cognitiu i físic de les persones usuàries esdevé un dels objectius principals de l’equip de professionals. Tanmateix, en aquesta tipologia de centres que gestionem des d’enEquip, treballem per oferir una atenció totalment personalitzada i centrada en les persones, basada en els seus gustos i preferències, el que ens permet promoure unes condicions adequades pel manteniment d’un bon estat salut, així com fomentar l’envelliment actiu de les persones grans.

Si estàs interessat/da en formar part del nostre equip, pots deixar el teu currículum mitjançant el nostre canal d’ocupació.