Type to search

AENOR avala la gestió integral de la seguretat i higiene dels nostres centres infantils.

14 de gener de 2021

Les escoles d’enEquip de Balears han rebut la “Certificació de protocols d’actuació enfront a la COVID-19 per l’activitat de gestió d’Escoles Infantils” que garanteix que el protocol de seguretat dissenyat per l’empresa s’ha implantat rigorosament en els seus centres. D’aquesta forma, AENOR avala la gestió integral de la seguretat i higiene dels nostres centres infantils.

Duim a terme un exercici de responsabilitat, amb la finalitat de que tant infants, famílies i professionals, es sentin segurs en les nostres escoles. Està a les nostres mans donar resposta a les seves necessitats, alhora que garantim espais segurs als nostres alumnes, en moments tan especials com els que vivim.

Amb l’objectiu d’assegurar la salut de totes aquelles persones que accedeixen a les nostres instal·lacions, enEquip Serveis Educatius és de les primeres empreses a Balears en obtenir aquesta certificació, relativa a les escoles infantils. Per això AENOR, entitat referent en auditoria i certificació de la seguretat i salut en els llocs de treball, ha revisat el Pla de reapertura i ha realitzat auditories completes, assegurant tant la qualitat del sistema de protecció com l’efectivitat de la seva implantació.

El protocol de seguretat dissenyat per enEquip s’estructura en 4 eixos, que contemplen totes les directrius emeses per les autoritats competents per prevenir la COVID-19: mesures higièniques bàsiques, organitzatives i de prevenció de riscos de contagi i, en darrer lloc, mitjans de protecció individual.

enEquip prioritza en tot moment la prevenció i la protecció de la salut d’alumnes, famílies, professionals, clients i proveïdors. Per això el seu pla d’actuació, desenvolupat per un comitè interdisciplinari amb responsables de diferents àrees, està en contínua actualització, sempre supeditat a l’evolució de la situació i de les diferents recomanacions que puguin emetre les autoritats sanitàries.

Volem agrair la feina realitzada per cadascuna de les persones que formen part de la nostra empresa i que han fet possible que aquesta certificació sigui una realitat, ja que dia a dia fan feina per garantir la seguretat de cadascun dels membres que formen part dels nostres centres educatius. Moltes gràcies companys/es.