Type to search

enEquip, compromesos amb el medi ambient i la sostenibilitat

4 de febrer de 2021

Els aspectes mediambientals de la Responsabilitat Social Corporativa estan relacionats amb els possibles impactes que una empresa produeix en el medi ambient, així com el consum que realitza dels diferents recursos.

Però també en l’ecoeficiència de les activitats, serveis i les instal·lacions de l’empresa, així com l’eficàcia de la seva gestió mediambiental.

Som una empresa responsable amb el nostre entorn.

El compromís de enEquip és contribuir a crear entorns més sostenibles, la qual cosa es veu reflectit en accions que advoquen per un consum responsable. Les persones que treballam en enEquip tractam de contribuir de manera voluntària a la millora ambiental. I ho fem a través de:

L’adopció de les 3 erres del consum sostenible:

Reduir.
Reutilitzar.
Reciclar.

La protecció del medi ambient és essencial per a la qualitat de vida. El repte radica a combinar-la amb un creixement econòmic continu i sostenible a llarg termini.

El nostre compromís es fonamenta en els següents Principis Bàsics d’Actuació:

_Ús responsable dels recursos: paper, aigua, combustible o electricitat.

_Mesures per a reduir el plàstic, oferint eines que ens faciliten el manteniment d’aquest compromís:

Instal·lació de font d’aigua potable i ampolla reutilitzable d’aigua.

Bolígrafs de bambú.

 

Borses reutilitzables de ràfia.

 

Nevera porta berenar.

 

_Mesures per a incrementar el reciclatge:

Oferir la recollida diferenciada de residus.

Fomentar la separació de residus brindant educació, formació i conscienciació social a les persones professionals.

_Aposta per la mobilitat sostenible. En aquest sentit, s’han adquirit cinc vehicles amb targeta distintiva ECO per a la supervisió dels centres on prestem serveis, i el nostre compromís és anar adquirint més vehicles ECO, progressivament.