Type to search

Especialistes en la prestació de Serveis Socials

21 d'octubre de 2020

A enEquip som especialistes en la prestació de serveis socials d’alta qualitat, en col·laboració estreta amb les administracions i ens públics. enEquip ajuda a millorar la vida dels col·lectius més sensibles de la nostra societat: gent gran, infants, persones amb diversitat i de totes aquelles persones que es troben en risc d’exclusió social. I ho fem amb una clara vocació de servei, amb l’objectiu de promoure el ple desenvolupament i l’autonomia personal, així com oferir oportunitats en condicions d’igualtat.

Activitats que desenvolupem:
• Ajuda a domicili
• Gestió de Residències de gent gran
• Gestió de centres de dia per a gent gran
• Serveis Socioeducatius i Psicosocials
• Gestió de centres Infantils
• Serveis d’atenció a dones