Type to search

Presentació d’enEquip

22 de setembre de 2020

Amb un marcat caràcter social i de compromís amb l’entorn més proper, l’any 1989 es constitueix enEquip, una empresa multi serveis d’àmbit autonòmic que a dia d’avui aporta valor en la gestió d’un ampli ventall de serveis.

Serveis prestats per persones per a persones. Sota aquest lema s’estructura tota la cadena de valor que enEquip aporta al conjunt de la societat i que garanteix l’efectivitat d’uns serveis on el capital humà esdevé el pilar de la nostra organització. En aquest sentit, el desenvolupament, la motivació i el reconeixement del nostre equip, com a principal actiu de l’empresa, ens permet assolir un model d’excel·lència basat en la qualitat, on participa tota l’organització.

De la mateixa manera, una estima cap a un medi fràgil i aïllat del continent, orienta cada una de les nostres tasques i activitats cap a la sostenibilitat, l’optimització i la reducció de malbarataments de recursos materials, contribuint al benestar de futures generacions.

La detecció i avançament a les necessitats dels clients i la cerca de la seva plena satisfacció a través de serveis a mida, constitueix la base de la nostra filosofia de treball i d’enfocament al client. De la mateixa manera, els controls i auditories que constantment es realitzen ens permeten optimitzar i satisfer de millor manera les necessitats dels serveis que gestionem. En aquest sentit, la nostra pretensió és superar expectatives.

Així, enEquip disposa d’un posicionament basat en l’efectivitat, l’eficàcia i el respecte, aportant capacitat de compliment, solvència i creixement en tots els projectes que entitats públiques i privades li confien. El Know-how de l’organització i una cultura d’empresa basada en la implicació i l’esforç de tot l’equip ens permeten gestionar de manera competitiva i gaudir del que feim.

Paral·lelament, i amb la finalitat de construir una societat més justa i cohesionada, enEquip incorpora constantment al seu equip persones amb diversitat a través del seu centre de especial d’ocupació, INTEGRA. A més, treballam amb estreta col·laboració amb entitats (INSERTA, UNAC, FUNDOSA, entre d´altres), amb el SOIB, el Govern Balear, Ajuntaments i d’altres organismes tant públics com privats, per donar oportunitats.