Type to search

El reconeixement creixent als serveis i les persones professionals de la neteja i la desinfecció

11 de setembre de 2020

Els serveis de neteja i desinfecció sempre han estat essencials per comptar amb espais segurs per les persones. Ara, la pandèmia ha reivindicat i atorgat més visibilitat al col·lectiu de professionals que en són els responsables.

La crisi sanitària ha incrementat la importància de la neteja i la desinfecció i la labor dels professionals del sector pel paper vital que juguen en la lluita contra el SARS-Cov-2, el coronavirus causant de la Covid-19.

Els últims mesos viscuts han canviat moltes percepcions socials. Entre elles, la importància de la neteja professional i el valor de les persones especialitzades en aquest àmbit, que han obtingut visibilitat en la nostra societat i un major reconeixement, que ha contribuït a que la seva professió sigui valorada d’una forma més preada.

Ara més que mai, han de seguir-se totes les precaucions i els protocols. És crucial realitzar desinfeccions i neteges en les instal·lacions i reforçar-ne el manteniment continu.

Però no és pot oblidar que aquests procediments i protocols s’executen per part de persones, que estan en primera línia en tots els espais d’alta sensibilitat com ara hospitals, centres d’atenció primària, dependències municipals, residències… És per això, que com ocórrer amb d’altres àmbits com el sanitari, també mereixen el màxim reconeixement. El seu treball és essencial i d’una importància capital, ara i sempre.

La neteja per part d’empreses especialitzades, com enEquip, garanteix que els espais siguin segurs. La nostra plantilla disposa de tots els recursos: les eines, els productes, els equips de protecció, els protocols de prevenció de riscos laborals i la formació, necessaris per efectuar una tasca en plenes condicions de seguretat i de la màxima qualitat.

Assegurar la formació continua i adaptada a les necessitats, així com dotar de tots els recursos per a treballar correctament, és en el que enEquip treballam dia a dia.

El nostre és un compromís ferm amb la salut i la seguretat del nostre equip, com també la dels nostres clients i entorn. Som conscients que per el nostre personal adaptar-se a aquesta situació ha estat difícil, però han demostrat una resiliència, capacitat d’adaptació i treball increïbles que ens permet mirar el futur amb tranquil·litat i la convicció de poder superar qualsevol dificultat.