Type to search

La relació entre la família i l’escola

28 d'octubre de 2020

L’escola, en la seva acció complementària a la família, comparteix amb aquesta la cura i l’educació dels infants en els seus primers anys de vida. Si sempre, al llarg de l’escolaritat, compartir criteris educatius entre família i escola és necessari, en aquest primer cicle es converteix en un requisit ineludible per promoure un desenvolupament harmònic en l’infant.

Les nostres escoles, en aquest sentit, han de posar una atenció especial al procés d’adaptació i coneixença mútua entre ambdues parts, durant tota l’estada dels infants al centre, però especialment en els primers moments.

A enEquip partim de la idea que les relacions entre famílies i l´equip educatiu, han de permetre abordar l’objectiu compartit d’educar els infants. Tot això, mitjançant una mirada que es fixi en:
• Conèixer l’infant.
• Determinar criteris educatius comuns.
• Conèixer fórmules de relació amb els infants.
• Ajudar a comprendre la funció de l’escola.