Type to search

Per a eradicar la violència contra les dones és necessària la denúncia social i l’acompanyament.

25 de novembre de 2020

A tots els efectes, s’entén per violències masclistes la definició que recull la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes de les Illes Balears a l’article 65 com aquella que:


“(…) qualsevol acte de violència per raó de sexe que tingui com a conseqüència, o que pugui tenir com a conseqüència, un perjudici o sofriment en la salut física, sexual o psicològica, i inclou les amenaces d’aquests actes, la coerció i les privacions arbitràries de la seva llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada.”
“(…) com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones, s’exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones. (…) es consideren víctimes les filles i els fills de la mare víctima de violència.”

L’atenció del Servei d’Acompanyament té com a finalitats:

Oferir a la víctima acompanyament mitjançant un servei d´atenció a dones integral (jurídica, social, econòmica i sanitària) i especialitzada en relació a les demandes específiques que pugui tenir en el moment de la situació d’emergència o derivades d’ella a través d’un itinerari establert entre la víctima i el Servei. 
Oferir a la víctima un context de suport amb el qual iniciar un procés d’empoderament de la víctima a través de la contenció i canalització de les seves emociones, la informació contínua durant el procés del mateix i la facilitació en la presa de decisions en situacions d’alta vulnerabilitat emocional.

Les Illes Balears presenta una tassa elevada de feminicidis i no hem d’obviar que tan sols un percentatge molt petit de dones denuncien. Per aquest motiu les dades només són la punta de l’iceberg. Hem de tenir en compte que queden molts casos ocults a la nostra societat.

Aquest és el principal motiu per seguir treballant, potenciant la sensibilització de la població, incrementant la difusió del servei d’acompanyament, augmentant els coneixements de les persones professionals per detectar casos de violència masclista i poder donar una intervenció integral a les violències masclistes.

A enEquip actuem. Mai permetrem, ni silenciarem la violència envers les dones. El nostre compromís: una vida sense violència, una vida amb respecte.